+31-548-545520, bereikbaar ma t/m vr 8:00-17:00 Dealer worden?
Ratten bestrijden

Ratten bestrijden

Tips voor een efficiënte rattenbestrijding:

De rat is één van de meest voorkomende diersoorten op aarde. Ratten kun je overal aantreffen: in en nabij woningen, schuren en rioleringen, maar ook in het open veld, langs water, enz. Om efficiënt te kunnen bestrijden is het van belang te achterhalen welke rat er is gezien. In Nederland zul je voornamelijk de Bruine Rat (Rattus norvegicus) aantreffen. Ook de Zwarte Rat (Rattus rattus) wordt aangetroffen maar in mindere mate en met name in het zuiden van ons land.


Herkenning van ratten:

Om ratten efficiënt te kunnen bestrijden is het belangrijk te weten hoe ze eruitzien en hoe ze leven. De Zwarte Rat (huisrat) heeft ten opzichte van de Bruine Rat (rioolrat) grotere ogen en oren. De staart van de Zwarte Rat is langer dan die van de Bruine Rat. Als je van een dode rat de staart over de rug legt en hij komt tot over de kop van de rat, is er veel kans dat het om de Zwarte Rat gaat.

Algemeen:

Ratten leven in een sociale structuur: er zijn familiegroepen met 1 dominant mannetje, 1 of meer vrouwtjes met hun nakomelingen (meerdere generaties). Ze herkennen elkaar op geur. Daarnaast zijn er ook individueel wonende dieren. De dominante rat is meestal het oudste dier, dat is niet altijd het grootste exemplaar. In aanwezigheid van vrouwtjes zijn mannetjes tegenover elkaar agressief.

Het leefgebied van de Rat (is niet gelijk aan z'n territorium) kan heel uitgebreid zijn (tot 3,3 km van het nest), maar meestal worden er slechts kleine afstanden afgelegd. Mannetjes gaan gemiddeld 600 tot 700 meter rond het nest, vrouwtjes 300 tot 400 meter. Ze verplaatsen zich voornamelijk langs houtwallen (beschutting). Soms gaan ze het open veld in, maar dat is uitzonderlijk.

Mannetjes verwisselen om de 7 dagen van woon- of rustplaats, vrouwtjes om de 14 dagen. Ratten zijn voornamelijk actief tussen 18.00 uur en 6.00 uur. Ze graven het liefst in losse, droge en licht hellende grond. Soms graven ze tot 3 meter diep, maar over het algemeen gaan ze niet dieper dan 0,5 meter. Ze maken korte gangen met een heel complex gangenstelsel. Oude verlaten nesten kunnen ook opnieuw in gebruik worden genomen. Ratten durven ook oude konijnenpijpen in gebruik te nemen. Het zijn goede klimmers (recht omhoog tegen muren op), kunnen vanuit stilstand 77 cm hoog en 1,2 meter ver springen, zijn goede zwemmers en kunnen zich (in bv. een waterton) tot 72 uur drijvende houden. Ze trekken ook heel goed hun plan onder water. Langer dan 1 minuut kunnen ze niet onder water blijven.

 

Voortplanting:

Na de ovulatie (6 tot 12 uur erna) wordt het vrouwtje door talrijke mannetjes achtervolgd. Er zijn in die periode makkelijk 200 tot 500 paringen. De dracht duurt 20 tot 24 dagen en werpen 1 tot 15 jongen met een gemiddelde van 7,9 tot 9,9 jongen per worp. Na 7 à 10 dagen zijn de jongen volledig behaard en kunnen ze zien. Na 20 dagen zijn ze zelfvoorzienend.

Een rat heeft 2,2 tot 6,4 worpen per jaar met een jaarlijks aantal van 18,5 tot 53,4 jongen. Jonge ratten zijn geslachtsrijp na 8 à 12 weken. Wanneer er minder voedsel is, zijn er ook minder jongen. Voedseltekort kan de bevruchting verhinderen. In gevangenschap kunnen ratten lang leven, maar op het veld is er een lage overlevingsgraad. Rond boerderijen bijvoorbeeld leeft (zonder bestrijding) slechts 5 % van de ratten langer dan 1 jaar.

Zintuigen:

Het belangrijkste zintuig van de Bruine Rat is z'n 'tastzin' (snorharen en tastharen in de vacht). Aan de hand van aanrakingen wordt er een beeld gevormd van de omgeving (daarom volgen ratten ook 'structuren' in het landschap en hebben ze een vast 'looppatroon' met wissels). Ook bepaalde 'spierbewegingen' worden gememoriseerd bijvoorbeeld: een sprong naar het hol vanuit een voedselplaats als reactie op een dreigend gevaar. Ratten kunnen verschillende smaken ervaren. Het zicht is relatief onbelangrijk. Ratten zijn kleurenblind en zien weinig scherp (de kleur van een lokaas voor rattenbestrijding speelt dus geen rol). Toch kunnen ze voorwerpen tot op een afstand van 15 meter herkennen. Geur is eveneens een zeer belangrijk zintuig. Ze zetten geurvlaggen af (voor familieherkenning). Het gehoor van de 

Bruine Rat is zeer goed ontwikkeld. Ze gebruiken eveneens ultrasonen (cfr. vleermuis) naast herkenbaar en hoorbaar geluid
(dus met ultrasoon geluid ratten 'wegjagen').


Eetgedrag:

Ratten zijn alleseters. Ze eten tot 1/10x hun lichaamsgewicht per dag, afhankelijk van het aanbod. Het eetgedrag is heel sterk gebonden aan een 'leerproces' (hoe ze het zijn geleerd). Verder zijn het neofobe dieren voor wat betreft voedsel: ze kiezen niet snel een nieuwe voedselbron in hun omgeving. Ze eten liever het vertrouwde (daarom is het soms moeilijk om 'volwassen' ratten die gewoon zijn om zaden te eten te vangen met bijvoorbeeld kaas). Ratten slaan ook voedsel op (brengen het naar hun nest). Ratten zijn sterk en knagen overal doorheen. De voortanden van ratten groeien continu. Om hun tanden te doen slijten, knagen ratten op harde materialen zoals hout, plastic en zelfs metalen. Als u ’s nachts geknaag, gekras, gescharrel & geritsel hoort in plafonds, kasten, dakbeschot of muren, dan gaat het waarschijnlijk om ratten.


Waar komen ratten op af?

Vanwege hun grote aantallen zijn ratten afhankelijk van mensen. Ze leven dan ook altijd in bewoonde omgevingen waar voedsel en water te vinden is. Bruine ratten leven graag in kruipruimtes, spouwmuren, rioolbuizen, dakgoten, vuilstortplaatsen, slootwallen en mestputten. Zwarte ratten vind je eerder op hoge, droge plaatsen zoals vlieringen, pakhuizen en hooizolders.

 

Ratten eten nagenoeg alles en passen zich moeiteloos aan, zelfs aan de meest bizarre omstandigheden. Ratten eten alles: granen, fruit, vlees, vis, knollen, bladgroenten en allerlei verse en bedorven voedselresten. Als ratten honger hebben, kunnen ze zelfs kippen, konijnen, duiven of cavia’s aanvallen. Ook muizennesten roven ze leeg.

 

Ratten worden met name aangetrokken door uw huis als er veel eten te halen valt. Open vuilcontainers, rondslingerende voedselverpakkingen, een grote composthoop of een rijk gevulde moestuin is voor ratten aantrekkelijk. Een rat vindt eigenlijk iedere locatie acceptabel, zolang er maar voedsel in de buurt is. Het bestrijden van ratten begint daarom met het afsluiten en verwijderen van voedselbronnen.


Zijn ratten in huis gevaarlijk?

Ratten behoren tot het schadelijkste ongedierte dat in Nederlandse huizen voorkomt. Ratten verspreiden namelijk allerlei ziektes en ziekteverwekkers. Ze dragen hoofdzakelijk bacteriën en virussen bij zich zoals TBC, paratyfus, salmonella, E. Coli, hanta-virussen, varkenspest en de Ziekte van Weil. Maar ook parasieten zoals vlooien, luizen, teken, wormen & mijten.

 

Ratten plassen en poepen bovendien alles onder, waardoor ze apparatuur, meubels en tapijten bevuilen. Ze knagen aan menselijk voedsel, waardoor ook voedselvoorraden besmet raken en voedselvergiftiging kan ontstaan. Ze vreten tevens aan hout, leidingen en elektriciteitskabels, waardoor schade kan ontstaan aan bouwwerken & machines en zelfs kortsluiting of brand kan uitbreken.


Bestrijding:

Het komt er vooral op aan om goed te observeren waar de ratten vandaan komen en waar ze naartoe vluchten. U moet ze dus eerst observeren, hun gedrag, hun vluchtwegen, hun voedselbronnen, hun normale verplaatsingspatronen (sporen en wissels) moet u proberen te vinden. In de meeste gevallen volstaat het om de continue voedselbron waarop de ratten afkomen (groenten, kippenvoer, enz.) weg te halen! Indien nodig kunt u ze verdelgen door gebruik van vallen en/of door gebruik van giftig lokaas.

 

Vallen en/of klemmen:
Een rattenklem plaatst u in de vroege schemering op een aantal cruciale plaatsen: op hun sporen, wissels en nabij voedselbronnen. Het best plaatst u ze langs bv. muren omdat ratten zich liefst ‘in dekking' van gebouwen verplaatsen. Er zijn allerlei types van deze vallen verkrijgbaar. Wilt u voorkomen dat vogels of andere dieren in de klemmen gevangen worden? Plaats deze dan in een daarvoor bestemde box.

Wij adviseren:

 

Deze afsluitbare voerdoos     Afsluitbare voerdoos om 
mag in alle ruimtes              langs de wand te plaatsen 
gebruikt worden waar          incl. rattenklem.
voedsel aanwezig is.


U plaatst het lokaas (kaas, vogelzaad, gepelde pindanootjes of chocolade) op de klem en zet die op scherp. Het beste is lokaas met een duidelijke geur en een brede samenstelling zoals onze Track&Trace. Als het mogelijk is neem dan de voedselbron van de ratten weg en vervang die door een klem met traktatie. Plaatst u de klem niet in een voerkist? Zorg er dan in ieder geval voor dat andere dieren (huisdieren) of kinderen niet bij de klemmen kunnen. Haal 's morgens de klemmen weer weg. Zo voorkomt u dat bv. vogels in de klemmen terecht komen én gewenning van de ratten aan de klemmen (ratten zijn heel slim, op sommige plaatsen zullen klemmen na een aantal keer 'prijs' nooit meer succes hebben). Ratten leven voornamelijk in de schemering en zijn nachtactief.

Voor bepaalde toepassingen (bv. kippenhokken) bestaan er ook ‘in- en/of doorloopvallen' waarin de ratten levend worden gevangen. Onze doorloopval 65 cm is de meest verkochte.

Vergif:

Zijn er behoorlijk wat ratten aanwezig, dan is het verstrekken van rattenvergif onvermijdelijk. Hiervoor kunt u een proffesionele knaagdierbestrijder inschakelen of als u daarvoor een erkenning bezit, kunt u zelf de bestrijding uitvoeren. Er bestaan vele soorten rattenvergif. Het werkend bestanddeel is een bloedverdunnend-middel dat vrij snel na de inname door de rat begint te werken.

Onze voorkeur gaat uit naar Muskill. Muskill bevat namelijk 2 werkzame stoffen en is qua smaak onweerstaanbaar. Door de combinatie van 2 dodelijke stoffen en de onweerstaanbare smaak bent u zeker van een snelle en effectieve bestrijding. Zorg er voor dat u de nodige veiligheidsvoorzieningen treft bij het werken met vergif: gebruik steeds handschoenen en was uw handen na elk gebruik. U kunt het vergif op de plaatsen waar de ratten aanwezig zijn voeren: op hun sporen, op wissels, in de holen waar u ze ziet in verdwijnen, enz. Belangrijk bij het verdelgen van ratten: volhouden. Als het rattenvergif is verdwenen vult u het opnieuw aan met nieuw rattenvergif. Zolang het rattenvergif verdwijnt zijn er ratten die het vergif opeten! Nog meer dan bij het gebruik van klemmen en vallen is hier van belang om het vergif af te schermen voor andere dieren (bv. huisdieren, kippen, enz.) en kinderen. Hiervoor zijn meerdere soorten voerkisten verkrijgbaar. Een veel gebruikte en adviseerde voerkist is de Voerdoos Rat/Muis Dual Bart incl. Rattenklem! Hierin passen alle soorten vergif: blok, pasta en korrel maar ook een rattenklem.


     


Succesvol bestreden?

Blijft het lokaas onaangeroerd, dan mag u ervan uit gaan dat het probleem is opgelost. Opgelet: Vindt u in de omgeving dode ratten - dan zijn deze waarschijnlijk door het gif om het leven gekomen. Het is van groot belang om deze ratten te verwijderen. U kunt ze bijvoorbeeld begraven. Op die manier voorkomt u dat aaseters of natuurlijke vijanden van ratten (bv. uilen) die de dode ratten consumeren en eveneens slachtoffer worden van het vergif. Ratten zijn dragers van allerlei ziektes. Na het verwijderen van dode ratten uit vallen wast u steeds uw handen met zeep.

 
Ten einde raad?

Slaagt u er ondanks deze tips niet in om de ratten efficiënt te bestrijden, neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar om advies te geven. Ook kunnen wij u eventueel in contact brengen met een ongediertebestrijder bij u in de buurt. Dan wordt er een afspraak gemaakt en komt hij bij u thuis langs om de rat te bestrijden of met de juiste tips voor een goede bestrijding.

Rat Muis

Broditec Graan Rat&Muis G-29

Door het gepatenteerde lokaas in combinatie met de sterke werkzame stof Brodifacoum zorgt voor superieure resultaten.
€ 79,50
Rat Muis

Knabisol Graan Professioneel Rat&Muis

Lokmiddel op graanbasis ter bestrijding van muizen (in gebouwen) en ratten (in en rond gebouwen).
v.a. € 52,50
Rat

Knock Off Rattenklem

Superieure en krachtige rattenklem die ook door professionals gebruikt wordt. 
€ 7,50
Rat Muis

Track and Trace Block Fluo

Fluorescerend Track & Trace Block voor ratten en muizen.
v.a. € 5,45
Rat

Rattenval inloop levend "Alive" Kunststof bodem

Uit verzinkt draad vervaardigde vangkooi om muizen en ratten levend te vangen. 
€ 13,45
8/10
Rat

Rattenval inloop levend "Alive"

Uit verzinkt draad vervaardigde vangkooi om muizen en ratten levend te vangen. 
€ 7,25
Rat

Rattenval inloop levend "Alive" Massa

Rattenval om ratten levend te vangen. 
€ 24,50
10/10
Rat

Inloopval levend Dura

Robuuste, duurzame inloopval om effectief ratten en wezels levend te vangen. 
€ 37,50
Rat

Rattenklem Snap-A-Rat

Deze sterke rattenval kent een zeer verfijnd vangmechanisme en is zeer eenvoudig in gebruik.
€ 6,95
Rat Muis

Voerdoos Atlantis rat/muis met sleutel

Beschikt over horizontale en verticale lokaashouders om de pasta of blokken te bevestigen. 
v.a. € 17,95
Rat

Voerdoos Rat Dual bait incl. rattenklem

Voerdoos voor ratten en muizen. Deze voerdoos wordt geleverd inclusief rattenklem.
€ 12,50
9/10
Rat Muis

Voerdoos wandbevestiging los

Wandbevestiging los.
€ 0,95
Rat

Rattenklem SuperCat incl. lokstof

In een oogwenk klaar voor de vangst! 
€ 11,13
Rat

Rattenklem Luchs Pro

Klassieke houten klapval voor ratten. Makkelijk in gebruik en een gegarandeerd resultaat. 
€ 11,00
Rat

Rattenklem lokaas (3-pack) voor SuperCat (voor RATT003)

Rattenklem lokaas (3-pack) voor SuperCat
€ 7,95
Rat Muis Mier

Pest Repel Muis/Kr.insect/Rat

Voor de bescherming tegen ratten, muizen, vlooien, teken, spinnen en de meeste kruipende insecten in stallen, huizen, garages en magazijnen.Incl. stroomkabel. Dekking: 280 m2
€ 42,95
9/10