+31-548-545520, bereikbaar ma t/m vr 8:00-17:00 Dealer worden?
Klantenservice
Algemene informatie

Afbeeldingen en video’s van producten en doorlink kopjes:
Klanten van Holland Animal Care mogen van alle afbeeldingen en video’s gebruik maken.
Niettemin moeten deze producten dan wel bij Holland Animal Care betrokken worden.
Daarbij mogen de afbeeldingen en doorlink kopjes niet verspreid, gekopieerd, enz worden.

Layout:
Deze zijn volledig in het beheer van Holland Animal Care en mag onder geen beding gebruikt worden op andere websites.

 

Logo Holland Animal Care:
Het plaatsen van een logo van Holland Animal Care op uw website is vrij van restricties.

Disclaimer:

Gebruik van foto’s en andere materialen: Gebruik van afbeeldingen op deze website door derden is volledig voor eigen risico. Wij proberen van foto’s en ander materiaal zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn en wilt u niet dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan contact op met info@hollandanimalcare.nl

Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Holland Animal Care besteedt aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens en afbeeldingen, geeft Holland Animal Care geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Holland Animal Care zijn verbonden. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Holland Animal Care sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. U vrijwaart Holland Animal Care voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.