+31-548-545520, bereikbaar ma t/m vr 8:00-17:00 Dealer worden?
Klantenservice
Algemene informatie

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en 
diensten van Hollandanimalcare.nl bij de uitvoering van opdrachten 
die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. 
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn bevestigd door Hollandanimalcare.nl. Dit geldt ook 
wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Levering
Het afleveren van uw goederen geschiedt binnen 7 werkdagen. 
Mocht dit op één of andere manier niet lukken dan wordt u daarvan 
binnen dezelfde termijn op de hoogte gesteld. 
De levering geschiedt rechtstreeks, via een dealer of via een dierenartspraktijk bij u in de buurt.

Herroepingsrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. 
Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van reden annuleren. 
Dit kunt u schriftelijk doen door middel van een e-mailbericht naar info@hollandanimalcare.nl.

Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in 
geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. 
Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product 
eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie 
van het volledige aankoopbedrag. 
Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie 
van de fabrikant.

Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar 
recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen 
die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over 
wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank 
in de plaats waar de verkoper is gevestigd.