+31-548-545520, available Mo until Fr 8:00-17:00 Become a dealer?
Ratten bestrijden

Ratten bestrijden

Tips voor een efficiënte rattenbestrijding:

De ‘rat' is één van de meest voorkomende diersoorten op aarde. Ratten kun je overal aantreffen: in en nabij woningen, schuren, rioleringen maar ook in het open veld, langs water, enz. Om efficiënt te kunnen bestrijden is het van belang te achterhalen welke rat je hebt gezien. In Nederland zal je voornamelijk de Bruine Rat (Rattus norvegicus) aantreffen. Ook de Zwarte Rat (Rattus rattus) wordt aangetroffen maar in mindere mate.

Om ratten efficiënt te kunnen bestrijden is het belangrijk te weten hoe ze er uit zien en hoe ze leven. De Zwarte Rat (of huisrat) heeft ten opzichte van de Bruine Rat (of rioolrat) grotere ogen en grotere oren. De staart van de Zwarte Rat is langer dan die van een Bruine Rat. Wanneer je de staart van een dode rat over zijn rug legt en hij komt tot over de kop van de rat heb je veel kans dat je een Zwarte Rat vast hebt.Hoe leven ratten?

Ratten leven in een sociale structuur: er zijn familiegroepen met 1 dominant mannetje en 1 of meer vrouwtjes met hun nakomelingen (meerdere generaties). Ze herkennen elkaar aan de geur. Daarnaast zijn er ook individueel wonende dieren. De dominante rat is meestal het oudste dier, dat is niet altijd het grootste exemplaar. In aanwezigheid van vrouwtjes zijn mannetjes tegenover elkaar agressief.Wat is hun leefgebied?
Het leefgebied van de Rat (is niet gelijk aan z'n territorium) kan heel uitgebreid zijn (tot 3,3 km van het nest), maar meestal worden er slechts kleine afstanden afgelegd. Mannetjes gaan gemiddeld 600 tot 700 meter rond het nest, vrouwtjes 300 tot 400 meter. Ze verplaatsen zich voornamelijk langs houtwallen (= beschutting). Soms gaan ze het open veld in, maar dat is eerder uitzonderlijk. Mannetjes verwisselen om de 7 dagen van woon- of rustplaats, vrouwtjes om de 14 dagen. Ratten zijn voornamelijk actief tussen 18.00 uur en 6.00 uur. Ze graven liefst in losse, droge en licht hellende grond. Soms graven ze tot 3 meter diep, maar over het algemeen gaan ze niet dieper dan 0,5 meter. Ze maken korte gangen, maar met een heel complex gangenstelsel. Oude verlaten nesten kunnen ook opnieuw in gebruik worden genomen. Ze durven ook oude konijnenpijpen in gebruik te nemen. Het zijn goede klimmers (recht omhoog op muren), kunnen vanuit stilstand 77 cm hoog en 1,2 meter ver springen, kunnen goed zwemmen en kunnen zich (in bv. een waterton) tot 72 uur drijvende houden. Ze trekken ook heel goed hun plan onder water. Langer dan 1 minuut kunnen ze niet onder water blijven.

 

Voortplanting:

Na de ovulatie (6 tot 12 uur erna) wordt het vrouwtje door talrijke mannetjes achtervolgd. Er zijn in die periode makkelijk 200 tot 500 paringen.  De dracht duurt 20 tot 24 dagen, ze werpen 1 tot 15 jongen met een gemiddelde van 7,9 tot 9,9 jongen per worp. Na 7 à 10 dagen zijn de jongen volledig behaard en kunnen ze zien. Na 20 dagen zijn ze zelfvoorzienend.

Een rat heeft 2,2 tot 6,4 worpen per jaar, een jaarlijks aantal jongen van 18,5 tot 53,4. Jonge ratten zijn geslachtsrijp na 8 à 12 weken. Is er minder voedsel, dan zijn er minder jongen. Voedseltekort kan de bevruchting verhinderen. In gevangenschap kunnen ratten lang leven, maar in 't veld is er een lage overlevingsgraad. Rond boerderijen bijvoorbeeld leeft een rat (zonder bestrijding) slechts 5 % van de ratten langer dan 1 jaar.Zintuigen:

Het belangrijkste zintuig van de Bruine Rat is z'n 'tastzin' (snorharen en tastharen in de vacht). Aan de hand van aanrakingen wordt er een beeld gevormd van de omgeving (daarom volgen ratten ook 'structuren' in het landschap en hebben ze een vast 'looppatroon' met wissels). Ook bepaalde 'spierbewegingen' worden gememoriseerd bijvoorbeeld: een sprong naar het hol vanuit een voedselplaats als reactie op een dreigend gevaar. Ratten kunnen verschillende smaken ervaren. Het zicht is relatief onbelangrijk. Ratten zijn kleurenblind en zien weinig scherp (de kleur van een lokaas voor rattenbestrijding speelt dus geen rol). Toch kunnen ze voorwerpen tot op een afstand van 15 meter herkennen. Geur is eveneens een zeer belangrijk zintuig. Ze zetten geurvlagen af (voor familieherkenning). Het gehoor van de Bruine Rat is zeer goed ontwikkeld. Ze gebruiken eveneens ultrasonen (cfr. vleermuis) naast herkenbaar en hoorbaar geluid (je kan dus met ultrasoon geluid ratten 'wegjagen').Eetgedrag:

Ratten zijn alleseters, maar ze eten bij voorkeur graan. Ze eten tot 1/10 van hun lichaamsgewicht per dag, afhankelijk van het aanbod. Het eetgedrag is heel sterk gebonden aan een 'leerproces' (hoe ze het zijn geleerd). Verder zijn het neofobe dieren wanneer het om voedsel gaat: Ze kiezen niet snel een nieuwe voedselbron. Ratten eten liever het vertrouwde, daarom is het soms moeilijk om 'volwassen' ratten (die het gewend zijn zaden te eten) te vangen met bijvoorbeeld kaas. Ratten slaan ook voedsel op (brengen het naar hun nest).Bestrijding:

Het is heel belangrijk de ratten goed te observeren. Je moet weten waar ze vandaan komen en waar ze naartoe vluchten (vluchtwegen). Ook hun verplaatsingspatronen (sporen en wissels) moet je proberen te vinden. Daarna moet je hun voedselbronnen vinden. In de meeste gevallen volstaat het om de continue voedselbron waar de ratten op afkomen (groenten, kippenvoer, ...) weg te halen! Indien nodig kan je ze verdelgen door gebruik van vallen en/of door gebruik van giftig lokaas.Het gebruik van vallen en/of klemmen:

Een rattenklem plaats je in de vroege schemering op een aantal cruciale plaatsen: op hun sporen, wissels, nabij voedselbronnen. Je kunt ze het beste plaatsen langs bv. muren omdat ratten zich het liefst ‘in dekking' van gebouwen verplaatsen).Vallen:

Wilt u voorkomen dat vogels of andere dieren in de klemmen gevangen worden? plaats deze dan in  een daarvoor bestemde box. Je kunt natuurlijk ook gebruikmaken van een voerdoos incl. klem. Je plaatst het lokaas: kaas, vogelzaad, gepelde pindanootjes, chocolade (best een lokaas met een duidelijke geur) op de klem en zet die op scherp. Als het kan neem je de voedselbron van de ratten weg en vervang je die door een klem. Plaats je de klem niet in een voerdoos? Zorg er dan in elk geval voor dat andere dieren (huisdieren) of kinderen niet bij de klemmen kunnen.

Ratten leven voornamelijk in de schemering of zijn nachtactief. Neem daarom 's Morgens de klemmen weer weg. Zo voorkom je dat b.v. vogels in de klemmen terecht komen. Ook voorkom je gewenning aan de klemmen. Ratten zijn heel slim, op sommige plaatsen zullen klemmen na die een aantal keer 'beet' hadden nooit meer succes hebben. Voor bepaalde toepassingen (b.v. kippenhokken) bestaan er ook ‘in- en/of doorloopvallen' waarin de ratten levend worden gevangen. Vergif:

Zijn er behoorlijk wat ratten aanwezig dan is het verstrekken van rattenvergif onvermijdelijk. Hiervoor kun je een professionele ongedierte bestrijder inschakelen of als u daarvoor een licentie bezit kunt u zelf de bestrijding uitvoeren. Er bestaan vele soorten rattenvergif. Het werkend bestanddeel is een bloedverdunnend middel dat vrij snel na inname begint te werken. Zorg er steeds voor dat je de nodige veiligheidsvoorzieningen treft bij het werken met vergif: gebruik steeds handschoenen en was je handen na elk gebruik. Gebruik het vergif op: hun sporen, wissels, in de holen waar je ze ziet in verdwijnen, enz. Belangrijk bij het verdelgen van ratten: volhouden. Als het rattenvergif is verdwenen vul je het aan met nieuw rattenvergif. Zolang het rattenvergif verdwijnt zijn er ratten die het vergif opeten! Ook belangrijk is om de juiste keuze te maken aangaande het vergif. Sinds kort is er een combi-vergif verkrijgbaar onder de naam Muskil waardoor je met behoorlijke zekerheid ratten in korte tijd kunt verdelgen. Het is van belang om het vergif af te schermen voor andere dieren bv. huisdieren, kippen, .. en vooral kinderen.


Hiervoor zijn meerdere soorten voerdozen verkrijgbaar.


Succesvol bestreden?

Blijft je lokaas onaangeroerd, dan mag je er van uit gaan dat het probleem is opgelost. Opgelet: Vind je in je omgeving dode ratten - dan zijn deze waarschijnlijk door het gif om het leven gekomen. Het is van groot belang om deze ratten te verwijderen. Je kan ze bijvoorbeeld begraven. Op die manier voorkom je dat aaseters of natuurlijke vijanden van ratten (bv. uilen) die de dode ratten consumeren en eveneens slachtoffer worden van het vergif. Ratten zijn dragers van allerlei ziektes. Na het verwijderen van dode ratten uit vallen was je steeds je handen met zeep.

 
Ten einde raad?

Slaag je er ondanks deze tips niet in om de ratten efficiënt te bestrijden, neem dan contact op boerenwinkel.nl. Wij zitten voor u klaar om u advies te geven. Ook kunnen wij u eventueel in contact brengen met een ongedierte bestrijder bij u in de buurt. Dan wordt er een afspraak gemaakt en komt hij bij je thuis langs om de rat te bestrijden of met de juiste tips voor een goede bestrijding.

Rat

Knock Off Rat Trap

Superior and powerful rat trap that is also used by professionals. 
€ 7,50
Rat Mouse

Track and Trace Block Fluo

Fluorescent Track & Trace Block for rats and mice.
from € 5,45
Rat

Wire Cage Rat Trap Alive

Made with galvanized wire, to trap rats and mice alive. 
€ 13,45
Rat

Wire Cage Rat Trap Alive

Made with galvanized wire, to trap rats and mice alive. 
€ 7,25
Rat

Wire Cage Rat Trap Alive Massa

Because the rat needs to pass 2 catching chambers, escaping is NO longer possible.
€ 24,50
Rat

Trap alive Dura

Tough, durable and effective walk in trap to catch rats and weasels alive.
€ 37,50
Rat

Rat Clamp Snap-A-Rat

This strong rat trap has a very fine capture mechanism and is very easy to use.
€ 6,95
Rat Mouse

Voerdoos Atlantis rat/muis met sleutel

Revolutionary bait feeding box for an affordable price. Has rounded corners and is therefore extremely strong. Well protected against rain. Tunnel design provides an optimal entry to the baitbox. Has vertical and horizontal bars for the attachment of blocks and paste. Very easy to attach to the wall. Has two locks. Perfect in combination with: KNES022 en RATT005Size: 26,5 x19 x11,5 cm
from € 17,95
Rat

Bait station Rat/Mouse Dual bait incl. Rat Clamp

Baitbox for rats and mice.This baitbox comes with a rat trap!
€ 9,95
Rat Mouse

Bait station Wall connection

Attach your enter boxes to the wall easily and quickly with this handy tool.
€ 0,95
Rat

Rat Trap SuperCat incl. attractant

Extremely durable (val + closing spring), environmentally friendly, efficient and hygienic.
€ 11,13
Rat

Rat Trap Luchs Pro

The worst fear of each rat!
€ 11,00
Rat

Rat Trap ace for SuperCat (for RATT003)

Rat bait clip (3-Pack) for SuperCat: Rat Trap SuperCat incl. attractant.
€ 7,95
Rat Mouse Ant

Pest Repel Mouse/Cr.insects/Rat

For protection against rats, mice, fleas, signs, spiders and most creeping insects in stables, houses, garages and warehouses. Protected Area: Max. 280 m2
€ 42,95
Rat Mouse Wasp Fly Mosquito

Pest Repel Mouse/Cr.insects/Rat

Repels rats, mice, draw, fleas, spiders, crawling Insects, squirrels and rabbits!In addition, it is very effective against blood lice. Protected area: 325 m2
€ 73,65
Rat Mouse

Track and Trace UV

Super tasty treat in the shape of a block for rats and mice.
from € 5,95
Rat Mouse Ant

Zapi Super Tablet Rats&Mice sticky trap 20x30cm

Ideal for places where one can not / may not fight with poison.
€ 5,50
Rat Mouse Ant Fly

Zapi Debello Rats&Mice glue tube 135 g

Special adhesive glue for catching rats and mice.Also for catching horsefly!
€ 4,95
7/10